ჟურნალის გამოცემული ნომრები

1(60)
2018 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

3(59)
2017 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

2(58)
2016 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

1(57)
2017 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

3(56)
2016 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

2(55)
2016 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

1(54)
2016 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

3(53)
2015 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

2(52)
2015 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

1(51)
2015 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

3(50)
2014 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

2(49)
2014 წელი

საერთაშორისო პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტი

Close Menu